Νόμος 2725/99 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Αθλητής με αμοιβή - Επαγγελματίας αθλητής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αθλητής με αμοιβή είναι εκείνος που συνδέεται με αθλητικό σωματείο που διατηρεί Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών.

 

2. Επαγγελματίας αθλητής είναι εκείνος που συνδέεται με Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών.

 

3. Κατ' εξαίρεση, αθλητής με αμοιβή ή επαγγελματίας αθλητής ανάλογα, είναι και εκείνος ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 94 του παρόντος νόμου.

 

4. Η πιο πάνω σύμβαση εργασίας αθλητή με αμοιβή ή επαγγελματία αθλητή διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και του νόμου αυτού.

 

5. Για την εκπλήρωση των σκοπών των συνδικαλιστικών οργάνων των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αθλητών, κατά κλάδο άθλησης, καθιερώνεται ως έσοδό τους, επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.