Νόμος 4368/16

Ν4368/2016: Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4368/2016: Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 21/Α/2016), 21-02-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Άρθρο 5: Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 6: Θέση αιρετών σε αργία

Άρθρο 7: Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 8: Θέματα εργαζομένων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Ωράριο βρεφονηπιοκόμων

Άρθρο 9: Προσωπικό παραμεθόριων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 10: Προσωπικό ΑμεΑ νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Δήμων

Άρθρο 11: Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

Άρθρο 12: Εκποίηση δημοτικών ακινήτων σε άστεγους δημότες

Άρθρο 13: Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

Άρθρο 14: Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών

Άρθρο 15: Επιλογή τόπου ενταφιασμού

Άρθρο 16: Συμμόρφωση των δήμων και περιφερειών προς αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 17: Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων - Δημοτολογίων

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις σχετικά με τη ΔΕΘ - ΗELEXPO ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 19: Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών στο νόμο 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998)

Άρθρο 20: Θέματα Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και Εθνικού Τυπογραφείου

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του νόμου 4024/2011

Άρθρο 23: Αρμοδιότητες υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Άρθρο 25: Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 26: Αντισταθμιστική εκπαίδευση

Άρθρο 27: Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών

Άρθρο 29

Άρθρο 30

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Άρθρο 31: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Άρθρο 32: Χαρακτηρισμός ως επιλέξιμων δαπανών εκπαιδευτικών επιδομάτων ανέργων ναυτικών για το χρονικό διάστημα 2008-2011

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

 

Υποκεφάλαιο Ε1: Μέτρα ανακούφισης από την ανθρωπιστική κρίση και διασφάλιση της καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού

 

Άρθρο 33: Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Άρθρο 34: Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούμενων σε Δομές Κλειστής Περίθαλψης

 

Υποκεφάλαιο Ε2: Στήριξη δημοσίου συστήματος υγείας - Υγειονομικό προσωπικό

 

Άρθρο 35: Εισαγωγικός βαθμός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 36: Κρίση Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 37: Θέματα διορισμών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 38: Κατάταξη και μισθολογική αποκατάσταση ιατρών που μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον κλάδο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 39: Κινητικότητα κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας εντός φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 40: Μετατάξεις, μεταθέσεις ιατρών

Άρθρο 41: Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις εφημεριών ιατρών - επιστημονικού προσωπικού Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 43: Κίνητρα για άγονες - νησιωτικές περιοχές - Άγονο ιατρείο

Άρθρο 44: Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου

Άρθρο 45: Ιατροί ΑμεΑ

Άρθρο 46: Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, Επιστημονικό Συμβούλιο Νοσοκομείων

Άρθρο 47: Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας

Άρθρο 48: Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 49: Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 50: Κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, εντός των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο 51: Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια υγειονομικού προσωπικού

Άρθρο 52: Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων

Άρθρο 53: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 54: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 55: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Άρθρο 56: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Άρθρο 57: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

 

Υποκεφάλαιο Ε3: Αναβάθμιση λειτουργίας του δημοσίου συστήματος υγείας - Προστασία δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσίας υγείας

 

Άρθρο 58: Λίστα Χειρουργείου

Άρθρο 59: Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 60: Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 61: Διαμεσολαβητές Υγείας - Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας

 

Υποκεφάλαιο Ε4: Λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Θήρας από την ΑΕΜΥ ΑΕ με τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας (ΚΕΟΛ) της ΑΕΜΥ ΑΕ.

 

Άρθρο 62: Πλαίσιο λειτουργίας Νοσηλευτικής μονάδας Γενικού Νοσοκομείου Θήρας - Δημόσιος χαρακτήρας Γενικού Νοσοκομείου Θήρας - Έναρξη λειτουργίας

Άρθρο 63: Άδεια λειτουργίας

Άρθρο 64: Στελέχωση - συνεργασία με μονάδες Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 65: Εποπτεία - Έλεγχος

Άρθρο 66: Πόροι - Χρηματοδότηση - Περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 67: Τιμολόγηση υπηρεσιών

Άρθρο 68: Εσωτερικός κανονισμός

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Άρθρο 72: Κατάργηση κέντρου υγείας Σαντορίνης

 

Υποκεφάλαιο Ε5: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 73: Δαπάνες Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών

Άρθρο 74: Ρυθμίσεις ζητημάτων Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Άρθρο 75

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Άρθρο 76

 

Κεφάλαιο Ζ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 77: Τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας για τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

Άρθρο 78: Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας

Άρθρο 79: Ηλεκτρονικό Αρχείο Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 80: Προαγωγή Μητρικού Θηλασμού

Άρθρο 81: Ρυθμίσεις θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜΝΓ)

Άρθρο 82: Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 83

Άρθρο 84: Εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων - Αντικυθήρων

Άρθρο 85: Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας

Άρθρο 86: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 87

Άρθρο 88: Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Δομών Υγείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού και Νομικών Προσώπων αυτών

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 91

Άρθρο 92: Ρυθμίσεις θεμάτων μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών και διαχείρισης της τέφρας

Άρθρο 93

Άρθρο 94

Άρθρο 95

Άρθρο 96: Συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση συντονιστικού οργάνου

Άρθρο 97

Άρθρο 98

Άρθρο 99

Άρθρο 100

 

Κεφάλαιο Η: Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 101: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-02-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.