Νόμος 4368/16 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων - Δημοτολογίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τις εγγραφές, διαγραφές και μεταβολές των στοιχείων των οικογενειακών μερίδων στα δημοτολόγια των δήμων εξαιτίας ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του άρθρου 8Α του νόμου [Ν] 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976), όπως ισχύει, δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων - Δημοτολογίων. Με το πληροφοριακό αυτό σύστημα υπάλληλοι υπηρεσιών δημοτολογίου των δήμων που είναι διαπιστευμένοι χρήστες, με κωδικούς πρόσβασης, που τους αποδίδει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντλούν αντίτυπα ληξιαρχικών πράξεων αποκλειστικά και μόνο προς χρήση της υπηρεσίας δημοτολογίου τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού αυτού συστήματος, ο τρόπος ενημέρωσης των στοιχείων των οικογενειακών μερίδων στα δημοτολόγια και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσης του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.