Νόμος 4368/16 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών στο νόμο 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

 

α. Οι πολύτεκνοι γονείς με 4 τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.}

 

2. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{Ο αριθμός των μορίων για τους τρίτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:

 

Για γονέα με τρία τέκνα 200 μόρια. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται 50 επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται 50 μόρια.}

 

3. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:

 

Για τρίτεκνη οικογένεια 100 μόρια. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται 50 επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.