Νόμος 3106/03 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Καταργητικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, που συστήθηκε με άρθρο 8 του νόμου 2646/1998, καταργείται από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την ίδια επωνυμία, που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου. Η έναρξη της λειτουργίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται όλες οι σχετικές διατάξεις με Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι ή Κατ' οίκον βοήθεια. Ειδικότερα καταργούνται οι διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 14 του νόμου 2646/1998.

 

β. Του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 162/1973 (ΦΕΚ 227/Α/1973).

 

3. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις:

 

α. Του άρθρου 9, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19 και του άρθρου 20 του νόμου 2646/1998.

 

β. Της κείμενης νομοθεσίας που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.