Νόμος 3130/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Επαναληπτική δημοπρασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν αποβεί άγονη η δημοπρασία ή το αποτέλεσμα της κριθεί ασύμφορο από την Επιτροπή Στέγασης, τότε αυτή επαναλαμβάνεται οίκοθεν από την Επιτροπή Στέγασης.

 

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 14 επαναλαμβάνεται η δημοπρασία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

2. Η επαναληπτική δημοπρασία προκηρύσσεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία με περιληπτική διακήρυξη, η οποία αναφέρεται στους όρους της αρχικής διακήρυξης και περιέχει οπωσδήποτε τους όρους α', β', γ', δ', στ', ζ' και η' του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

 

3. Η επαναληπτική δημοπρασία διενεργείται σε πέντε τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης της σχετικής διακήρυξης, που γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η διακήρυξη της αρχικής δημοπρασίας. Η διεξαγωγή της επαναληπτικής δημοπρασίας γίνεται με την ίδια διαδικασία όπως η αρχική.

 

4. Αν διενεργηθούν δύο τουλάχιστον επαναληπτικές δημοπρασίες και αποβούν άγονες ή ασύμφορες, επιτρέπεται η διενέργεια νέας δημοπρασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.