Νόμος 3147/03 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Επέκταση διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) εφαρμόζονται και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

 

2. Το Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου έχει την αρμοδιότητα αξιολόγησης των μελετών (στοιχείων) που απαιτούνται για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 115/1997 (ΦΕΚ 104/Α/1997) και στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 290/1998 (ΦΕΚ 209/Α/1998), καθώς και των εργαστηριακών ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 115/1997.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας μπορεί να ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο έναντι αποζημίωσης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας, η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών έργων και εργασιών, καθώς και η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων αξιολόγησης ποικιλιών, επισκοπήσεων καλλιεργειών φυτών και φυτοφαρμάκων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Για την ανάθεση συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.