Νόμος 3147/03

Ν3147/2003: Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστώμενων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3147/2003: Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστώμενων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 135/Α/2003), 05-06-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης

 

Άρθρο 1: Διάθεση εκτάσεων

Άρθρο 2: Τίμημα κλήρων και οικοπέδων

Άρθρο 3: Διαθέσιμες εκτάσεις από αναμόρφωση διανομών

Άρθρο 4: Παραχώρηση ακίνητων

Άρθρο 5: Παραχώρηση κατεχομένων εκτάσεων

Άρθρο 6: Πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης

Άρθρο 7: Διαδικασία διανομής

Άρθρο 8: Εκποίηση κλήρων και οικοπέδων

Άρθρο 9: Παραχωρήσεις οικοπέδων

Άρθρο 10: Διάθεση κτηνοτροφικών εκτάσεων

Άρθρο 11: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 12: Ειδικό εποικιστικό θέματα

Άρθρο 13: Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων των νόμων [N] 1644/1986 (ΦΕΚ 131/Α/1986), 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) και 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001)

Άρθρο 14: Τροποποίηση των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 (ΦΕΚ 368/Α/1974)

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 674/1977 (ΦΕΚ 242/Α/1977)

Άρθρο 16: Προθεσμίες - Επικυρώσεις

 

Κεφάλαιο Β: Οργανωτικά θέματα

 

Άρθρο 17: Σύνθεση του Συμβουλίου Αλιείας

Άρθρο 18: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Άρθρο 19: Πρακτική άσκηση γεωλόγων, δασολόγων και αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 20: Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Άρθρο 21: Αγροτικά μηχανήματα

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)

Άρθρο 23: Σύσταση Διευθύνσεων στο Υπουργείο Γεωργίας

 

Κεφάλαιο Γ: Οικονομικά θέματα, επιχορηγήσεις

 

Άρθρο 24: Χρηματικά διαθέσιμα Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1409/1983 (ΦΕΚ 199/Α/1983)

Άρθρο 25: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2040/1992

 

Κεφάλαιο Δ: Ρύθμιση θεμάτων νομικών προσώπων

 

Άρθρο 26: Επέκταση διατάξεων

Άρθρο 27: Ρύθμιση θεμάτων Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού και Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εγχώριας Παραγωγής

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Ελληνικών γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 29: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων

Άρθρο 30: Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος

Άρθρο 31: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1565/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985)

Άρθρο 33: Συμπλήρωση του νόμου [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α/1977) και του νόμου [Ν] 2538/1997

Άρθρο 34: Τροποποίηση του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 185/1973 (ΦΕΚ 262/Α/1973)

Άρθρο 35: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 36

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-06-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.