Νόμος 3147/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Προθεσμίες - Επικυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 εφαρμόζονται και σε μεταβιβάσεις Γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 2 του νόμου 666/1977. Η αναφερομένη στην παράγραφο 2 προθεσμία παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δυο έτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 431/1968 και του άρθρου 1 του νόμου 666/1977, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 634/1977 (ΦΕΚ 186/Α/1977), για την υποβολή δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δυο έτη μετά από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

3. Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δύο έτη μετά από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

4. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3784/1957 (ΦΕΚ 207/Α/1957) παρατείνεται από τότε που έληξε και για δύο έτη από τη δημοσίευση του παρόντος και επεκτείνεται στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των διαγραφέντων ή παραιτηθέντων κληρούχων.

 

5. Η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 7 του νόμου 666/1977 για την ανάκληση αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δύο έτη μετά από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Η προθεσμία, που προβλέπεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1540/1985 (ΦΕΚ 67/Α/1985), για την απόδοση της ιδιοκτησίας ή του κλήρου στους δικαιούχους, παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δύο έτη μετά από τη δημοσίευση του παρόντος. Αν ο δικαιούχος απόδοσης διαμένει στο εξωτερικό κατά τη δημοσίευση του παρόντος, η έναρξη της προθεσμίας αναστέλλεται μέχρι την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. Η διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη.

 

7. Παρατείνονται από τότε που έληξαν και για πέντε έτη από τη δημοσίευση του παρόντος οι προθεσμίες του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 229/1961 (ΦΕΚ 71/Α/1961) για τη συντέλεση της διανομής του κοινού κτήματος Σάλεσι Μπούγα Αυλώνας Αττικής. Οι διανομές εκτάσεων του ανωτέρω κτήματος που έγιναν τα έτη 1884 και 1906, όπως αυτές εμφανίζονται στους χάρτες που συντάχθηκαν από τους τοπογράφους μηχανικούς Καλλίνικο και Γκρώμαν είναι έγκυρες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.