Νόμος 666/77

Ν666/1977: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 666/1977: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων, (ΦΕΚ 234/Α/1977), 27-08-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Μεταβίβαση γεωργικών κλήρων

Άρθρο 2: Κύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών επί γεωργικών κλήρων

Άρθρο 3: Παραχώρηση αυθαιρέτως κατεχόμενων κοινόχρηστων εκτάσεων

Άρθρο 4: Παράταση προθεσμιών

Άρθρο 5: Διοικητική αποβολή

Άρθρο 6: Παραχώρηση κοινόχρηστων και διαθέσιμων μικροεκτάσεων

Άρθρο 7: Ανάκληση αποφάσεων Επιτροπής Απαλλοτριώσεων περί έκπτωσης κληρούχων

Άρθρο 8: Έγκριση απόφασης περί εγγραφής σε δημοτολόγια Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 9: Διάθεση κοινόχρηστων εκτάσεων που έχουν μεταβιβασθεί στις Κοινότητες

Άρθρο 10: Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων για δασικούς σκοπούς

Άρθρο 11: Υπηρεσία Παραμεθόριων Περιοχών

Άρθρο 12: Τίμημα παραχωρήσεων νομοθετικού διατάγματος 221/1974 εις τινές παραμεθόριες περιοχές

Άρθρο 13: Εγγραφή υποθήκης επί εκτάσεων νομοθετικού διατάγματος 221/1974

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Αποκατάσταση κληρούχων που μετακινήθηκαν

Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών Νόμος ψηφίσθηκε από τη Βουλή και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-08-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.