Νομοθετικό διάταγμα 221/74

ΝΔ 221/1974: Περί αντικαταστάσεως των διατάξεων τινών και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος 203/1969 περί παραχωρήσεως ή εκμισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων επί τω σκοπώ της περιφερειακής βιομηχανικής ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 221/1974: Περί αντικαταστάσεως των διατάξεων τινών και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος 203/1969 περί παραχωρήσεως ή εκμισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων επί τω σκοπώ της περιφερειακής βιομηχανικής ανάπτυξης, (ΦΕΚ 368/Α/1974), 07-12-1974.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες όψει τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 της καταστατικής συντακτικής πράξεως της 1/01-08-1974 περί αποκαταστάσεως της δημοκρατικής νομιμότητος και ρυθμίσεως θεμάτων του δημοσίου βίου μέχρι του οριστικού καθορισμού του πολιτεύματος και της καταρτίσεως νέου συντάγματος της Χώρας, με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1: Παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων

Άρθρο 2: Γενόμενες παραχωρήσεις

Άρθρο 3: Εκμίσθωση εποικιστικών εκτάσεων

Άρθρο 4: Παραχώρηση ή εκμίσθωση Κοινοτικών εκτάσεων

Άρθρο 5: Παραχώρηση ή εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων

Άρθρο 6: Παραχώρηση εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.

Άρθρο 7

 

Εν Αθήναις τη 07-12-1974

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.