Νομοθετικό διάταγμα 221/74 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Παραχώρηση ή εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του παρόντος ισχύουν και επί των τελουσών υπό την διοίκησιν της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, αγροτικών εκτάσεων, που απέχουν πλέον του ενός χιλιομέτρου από της θαλάσσης και μη αναγκαίων δια την κάλυψη κρατικών εν γένει αναγκών, προκειμένης παραχωρήσεως ή εκμισθώσεως τούτων προς ίδρυση ή επέκτασιν κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή μονάδων προς συγκέντρωση και διάθεση βοοειδών καταλλήλων δι' αναπαραγωγή παρά φορέων παρεμβάσεως.

 

2. Τηρουμένων των οριζόμενων στις ως άνω διατάξεις, η μεν παραχώρησις των εκτάσεων τούτων χωρεί δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Γεωργίας, Βιομηχανίας, και Οικονομικών, η δε εκμίσθωσις δια κοινής αποφάσεως των υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, συμπράττοντος του Υπουργού Οικονομικών και επί πάσης κατά τις ειρημένες διατάξεις προβλεπομένης υπουργικής αποφάσεως. Το οφειλόμενο τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου και κατατίθεται εις τον δια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1154/1972 συσταθέντα ειδικό παρά τη Τράπεζα της Ελλάδας λογαριασμό υπό τον τίτλο Ελληνικό Δημόσιον - Κατάθεσις τιμήματος εκποιούμενων δημοσίων κτημάτων, επί παραχωρήσεως δε της εκτάσεως, το οικείον παραχωρητήριο εκδίδεται παρά της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.