Νομοθετικό διάταγμα 221/74 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παραχώρηση ή εκμίσθωση Κοινοτικών εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η παρά των δήμων και κοινοτήτων απ' ευθείας και άνευ δημοπρασίας εκποίησις ή εκμίσθωσις ανηκουσών εις τούτους εκτάσεων δια τους στα άρθρα 1 και 3 του παρόντος σκοπούς, κατόπιν αποφάσεως του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εγκρινομένης δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών και των στα ειρημένα άρθρα Υπουργών, μετά προηγούμενη έκθεση του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου ή Δασάρχου, κατά περίπτωσιν, περί μη υπάρξεως δικαιωμάτων κυριότητος του δημοσίου, επί των εν λόγω εκτάσεων.

 

2. Η εκποίησις ή εκμίσθωσις των ως είρηται εκτάσεων, τελεί υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των στα άρθρα 1 και 3 του παρόντος οριζομένων, συμμετέχοντος ως μέλους εις τις υπό των διατάξεων τούτων οριζόμενες επιτροπές και του δημάρχου ή προέδρου του οικείου δήμου ή κοινότητος. Ο Υπουργός Εσωτερικών συμπράττει και επί πάσης κατά τις ρηθείσας διατάξεις προβλεπομένης υπουργικής αποφάσεως.

 

3. Της ανωτέρω ρυθμίσεως εξαιρούνται:

 

α) Τα υψηλά κοινοτικά δάση, περί ων το άρθρο 1 παράγραφος 1 του [Π] Δασικού Κώδικα,

β) τα παραχωρηθέντα εις τις κοινότητας δάση βάσει των άρθρων 3 και 41 του αυτού Κώδικα και

γ) τα προστατευτικά κοινοτικά δάση και αναδασωτέες κοινοτικές εκτάσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.