Νόμος 3147/03 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκτάσεις που περιήλθαν σε ακτήμονες γεωργούς και κτηνοτρόφους με διανεμητήριο συμβόλαιο από εκούσια κατά το άρθρο 127 του Αγροτικού Κώδικα μεταβίβαση, αποτελούν κλήρους της αγροτικής νομοθεσίας και εφαρμόζονται γι' αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα αυτού.

 

Στις εκτάσεις αυτές το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας και τα συνταχθέντα συμβόλαια αγοράς είναι έγκυρα και ισχυρά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 36 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

2. Στις εκτάσεις του κτήματος Μανωλάδας Νομού Αχαΐας και Νομού Ηλείας, που κατέχονται από τρίτους και οι οποίες δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση ούτε βρίσκονται εντός των ορίων του αιγιαλού ή της παραλίας και μέχρι πλάτους εκατό μέτρων από την ακτογραμμή και το σύνολο της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου και της παρόχθιας ζώνης της, δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας το Δημόσιο. Εκκρεμείς δίκες μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τρίτων για τις εκτάσεις αυτές καταργούνται. Οι σχετικές αγωγές διαγράφονται από τα βιβλία διεκδικήσεων των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων, με αίτηση των ενδιαφερομένων.

 

Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάζεις τις δασικής νομοθεσίας για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων, όπως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης ως αναδασωτέας, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης, ανακαλούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 36 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012), με το άρθρο 42 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Συμβολαιογραφικές πράξεις, με τις οποίες επέρχεται μεταβολή εμπράγματου δικαιώματος, που συντάχθηκαν μέχρι την 31-12-1994 κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3250/1924 (ΦΕΚ 324/Α/1924), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο μόνο του νόμου [Ν] 2148/1952 (ΦΕΚ 153/Α/1952), είναι έγκυρες και ισχυρές μόνο σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις των διατάξεων αυτών.

 

4. Το με αριθμό 362914/1966 παραχωρητήριο του Υπουργείου γεωργίας που εκδόθηκε στο όνομα των γεωργοκτηνοτρόφων Άνω Σουλίου Αττικής, κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, είναι έγκυρο και ισχυρό από τότε που εκδόθηκε. Οι δικαιοπραξίες που καταρτίστηκαν με βάση το παραχωρητήριο αυτό είναι έγκυρες και ισχυρές μόνο σε ό,τι αφορά την παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας.

 

5. Η διανομή και παραχώρηση στους δικαιούχους των εκτάσεων των αγροκτημάτων Πλατάνου Φαρσάλων, Ψυχικού, Γκίνια και Πατώματος Γουνίτσας Νομού Λάρισας, Βραώνα, Γέρακα (Πατήματος Βριλησσίων), Αγίας Παρασκευής Γέρακα και Σεβδίκιοι Μαραθώνα Νομού Αττικής, Αετοβουνίου, Φιλύρας, Θεοδωριτσίου, Πετρινού, Ροδολίβους και Καστανούσας Νομού Σερρών, Άνω γραμματικού, Τριών Ελάτων, Πατήματος, Εδέσσης και Κερασιάς περιοχής Έδεσσας Νομού Πέλλας, Κρώμνης και Ασβεσταριού περιοχής Γιαννιτσών Νομού Πέλλας, Παναγούδας και Λιθοχωρίου Νομού Καβάλας, Σταυρού και Συνοικισμού Κορδελιού Νομού Θεσσαλονίκης, Εξάρχου Νομού Φθιώτιδας, Μαυροπηγής και Προαστίου Νομού Κοζάνης, Ασβεστόπετρας, Αιγινίου, Ρητίνης και Σανατορίου Πέτρας Νομού Πιερίας, Τριζονιών Νομού Φωκίδας, Αγιάς Νομού Πρέβεζας, Λιθωτού, Κάτω Σουρμένων, Άνω Σουρμένων, Αγίας Παρασκευής, Ροδώνας και Μαυρονερίου Νομού Κιλκίς και των Δήμων Κομοτηνής, Σαπών, Αιγείρου, Αρριανών, Ιάσμου, Μαρώνειας, Νέου Σιδηροχωρίου, Σώστη, Φιλύρας και των Κοινοτήτων Αμαξάδων, Κέχρου και Οργάνης Νομού Ροδόπης, επιτρέπεται να γίνει κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το αρμόδιο όργανο, το μέγεθος της παραχωρούμενης έκτασης, το οφειλόμενο τίμημα και η διαδικασία καθορισμού και πληρωμής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και των συναρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών, που εκδίδεται μία φορά μόνο για κάθε αγρόκτημα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία διανομής και παραχώρησης, που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή, εφαρμόζεται και για όσα κτήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999) δεν εκδόθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος η σχετική απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Οι μέχρι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που αφορούν παραχωρήσεις και διανομές ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2732/1999, είναι έγκυρες και ισχυρές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

6. Κοινόχρηστες συνεταιρικές εκτάσεις, οι οποίες παραχωρήθηκαν στους οικείους Συνεταιρισμούς Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών κατά πλήρη κυριότητα, δυνάμει συνολικού παραχωρητηρίου του Υπουργείου Γεωργίας, και εκποιήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2258/1952 (ΦΕΚ 285/Α1952) προς Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς Δωδεκανήσιων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα πριν από την απελευθέρωση των Νήσων, εφόσον κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 248/1976 (ΦΕΚ 6/Α/1976) χαρακτηρίστηκαν στον οικείο κτηματολογικό πίνακα ως χορτολιβαδικές εκτάσεις, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αποφάσεις με τις οποίες κηρύχθηκαν οι εκτάσεις αυτές ως αναδασωτέες ανακαλούνται με πράξη του αρμόδιου οργάνου.

 

7. Κοινόχρηστες και διαθέσιμες εποικιστικές εκτάσεις, εφόσον δεν διατίθενται για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, επιτρέπεται να εκμισθώνονται για διάφορους σκοπούς. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται το αρμόδιο για την εκμίσθωση όργανο, η διάρκεια, οι όροι, το μίσθωμα και η διαδικασία μίσθωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.