Νόμος 3148/03 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Υπηρεσιακές υποχρεώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε πρόσωπο που απασχολείται ή απασχολήθηκε στην επιτροπή λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων και οι εντεταλμένοι από αυτή ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες υποχρεούνται να μην γνωστοποιούν σε άλλον πληροφορίες ή στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

2. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει:

 

α) Για τις συνεργασίες στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο.

 

β) Για τη γνωστοποίηση από την επιτροπή λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές αξιόποινων πράξεων.

 

γ) Για την πληροφόρηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της επιτροπής λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών.

 

3. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 βαρύνει και τα πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση στοιχείων ή πληροφοριών στα πλαίσια της συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 10.

 

4. Η παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό διώκονται και τιμωρούνται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.