Ποινικός Κώδικας

Ποινικός Κώδικας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 283/1985: Ποινικός Κώδικας, (ΦΕΚ 106/Α/1985), 31-05-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Γενικό Μέρος

 

Πρώτο Κεφάλαιο: Ο Ποινικός Νόμος

 

Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

 

Άρθρο 1: Καμιά ποινή χωρίς νόμο

Άρθρο 2: Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου

Άρθρο 3: Νόμοι με προσωρινή ισχύ

Άρθρο 4: Επιβολή μέτρων ασφάλειας

 

II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

 

Άρθρο 5: Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή

Άρθρο 6: Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή

Άρθρο 7: Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή

Άρθρο 8: Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους

Άρθρο 13: Έννοια όρων του Κώδικα

 

Δεύτερο Κεφάλαιο: Η αξιόποινη πράξη

 

I. Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 14: Έννοια της αξιόποινης πράξης

Άρθρο 17: Χρόνος τέλεσης της πράξης

Άρθρο 19: Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που εκδικάστηκαν

 

II. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης

 

Άρθρο 20: Λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξης

Άρθρο 21: Προσταγή

Άρθρο 22: Άμυνα

Άρθρο 23: Υπέρβαση της άμυνας

Άρθρο 25: Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο

 

III. Ο καταλογισμός της πράξης

 

Άρθρο 26: Υπαιτιότητα

Άρθρο 27: Δόλος

Άρθρο 31: Νομική πλάνη

Άρθρο 33: Κωφάλαλοι εγκληματίες

Άρθρο 34: Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης

Άρθρο 35: Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης

 

IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό

 

Άρθρο 36: Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό

Άρθρο 37: Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα

Άρθρο 38: Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό

Άρθρο 39: Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα

Άρθρο 40: Μετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη

Άρθρο 41: Εγκληματίες καθ' έξη με ελαττωμένο καταλογισμό

 

Τρίτο Κεφάλαιο: Απόπειρα και συμμετοχή

 

I. Απόπειρα

 

Άρθρο 42: Έννοια και ποινή της απόπειρας

Άρθρο 44: Υπαναχώρηση

 

ΙΙ. Συμμετοχή

 

Άρθρο 45: Συναυτουργοί

Άρθρο 46: Ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός

Άρθρο 47: Απλός συνεργός

Άρθρο 49: Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις

 

Τέταρτο Κεφάλαιο: Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση

 

Ι. Κύριες ποινές

 

Άρθρο 50: Θανατική ποινή

Άρθρο 51: Ποινές στερητικές της ελευθερίας

Άρθρο 54: Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα Κράτησης νέων

Άρθρο 55: Κράτηση

Άρθρο 56: Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφάλειας

Άρθρο 57: Χρηματικές ποινές

Άρθρο 58: Απόσβεση των ποινών σε χρήμα

 

ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές

 

Άρθρο 59: Αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων

Άρθρο 60: Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε πρόσκαιρη κάθειρξη

Άρθρο 61: Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση

Άρθρο 62: Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα

Άρθρο 63: Αποτέλεσμα της αποστέρησης

Άρθρο 64: Μερική αποστέρηση σε περίπτωση φυλάκισης

Άρθρο 65: Υπολογισμός του χρόνου της αποστέρησης

Άρθρο 67: Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 68: Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης

 

ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας

 

Άρθρο 69: Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

Άρθρο 70: Διάρκεια της φύλαξης

Άρθρο 70Α: Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

Άρθρο 71: Εισαγωγή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό κατάστημα

Άρθρο 72: Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας

Άρθρο 73: Απαγόρευση διαμονής

Άρθρο 74: Απέλαση αλλοδαπού

Άρθρο 76: Δήμευση

 

ΙV. Αποζημίωση

 

Άρθρο 77: Προτίμηση πληρωμής

Άρθρο 78: Υπόχρεοι σε πληρωμή

 

Πέμπτο Κεφάλαιο: Επιμέτρηση της ποινής

 

Ι. Γενικοί κανόνες

 

Άρθρο 79: Δικαστική επιμέτρηση της ποινής

Άρθρο 81: Έγκλημα από φιλοκέρδεια

Άρθρο 81Α: Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

Άρθρο 82: Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών

Άρθρο 83: Λόγοι μείωσης της ποινής

Άρθρο 84: Ελαφρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 86: Επιβολή θανατικής ποινής

Άρθρο 87: Υπολογισμός του χρόνου προσωρινής κράτησης

 

ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ' έξη

 

Άρθρο 88: Υποτροπή

Άρθρο 89: Ποινή της υποτροπής

Άρθρο 90: Καθ' έξη υπότροποι εγκληματίες

Άρθρο 91: Λήξη της αόριστης κάθειρξης

Άρθρο 92: Εγκληματίες καθ' έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής

Άρθρο 93: Υπότροποι εγκληματίες από αμέλεια

 

ΙΙΙ. Συρροή εγκλημάτων

 

Άρθρο 94: Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

Άρθρο 96: Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήμα

Άρθρο 97: Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής

Άρθρο 98: Έγκλημα κατ' εξακολούθηση

 

Έκτο Κεφάλαιο: Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο

 

Άρθρο 99

Άρθρο 100: Αναστολή σε ποινές άνω των τριών ετών - Αναστολή υπό επιτήρηση

Άρθρο 100Α: Αναστολή υπό επιτήρηση

Άρθρο 101: Ανάκληση της αναστολής

Άρθρο 102: Άρση της αναστολής

Άρθρο 103: Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης

Άρθρο 104: Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 105: Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν

Άρθρο 106: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης

Άρθρο 106Α: Απόλυση με όρους κατά το τέλος εκτίσεως ποινής

Άρθρο 107: Ανάκληση της απόλυσης

Άρθρο 108: Άρση της απόλυσης

Άρθρο 109: Συνέπειες της μη ανάκλησης

Άρθρο 110: Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης

Άρθρο 110Α

Άρθρο 110Β: Απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 110Γ: Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση καταδίκων και την ανάκληση αυτής

 

Έβδομο Κεφάλαιο: Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο

 

Ι. Παραγραφή

 

Άρθρο 111: Χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων

Άρθρο 112: Έναρξη του χρόνου παραγραφής των εγκλημάτων

Άρθρο 113: Αναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων

Άρθρο 116: Αναστολή της παραγραφής των ποινών

 

ΙΙ. Παραίτηση από την έγκληση

 

Άρθρο 117: Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης

Άρθρο 118: Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα για έγκληση

Άρθρο 120: Ανάκληση της έγκλησης

 

Όγδοο Κεφάλαιο: Ανήλικοι εγκληματίες

 

Άρθρο 121: Ορισμοί

Άρθρο 122: Αναμορφωτικά μέτρα

Άρθρο 123: Θεραπευτικά μέτρα

Άρθρο 124: Μεταβολή ή άρση μέτρων

Άρθρο 126: Ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι

Άρθρο 127: Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι

Άρθρο 129: Απόλυση υπό όρο

Άρθρο 129Α: Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 130: Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

Άρθρο 133: Νεαροί ενήλικες

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ειδικό Μέρος

 

Πρώτο Κεφάλαιο: Προσβολές του πολιτεύματος

 

Άρθρο 134: Εσχάτη προδοσία

Άρθρο 134Α: Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος

Άρθρο 135: Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας

Άρθρο 135Α: Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων

Άρθρο 136

Άρθρο 137

Άρθρο 137Α: Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Άρθρο 137Β: Διακεκριμένες περιπτώσεις

Άρθρο 137Δ: Γενικές διατάξεις

 

Δεύτερο Κεφάλαιο: Προδοσία της χώρας

 

Άρθρο 138: Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

Άρθρο 139: Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας

Άρθρο 140

Άρθρο 141

Άρθρο 142

Άρθρο 143: Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό

Άρθρο 144: Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού

Άρθρο 145: Παράβαση συμβάσεων

Άρθρο 146: Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας

Άρθρο 147

Άρθρο 148: Κατασκοπεία

Άρθρο 149

Άρθρο 150: Νόθευση αποδεικτικών

Άρθρο 151: Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

Άρθρο 152: Γενική διάταξη

 

Τρίτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά ξένων κρατών

 

Άρθρο 153: Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του

Άρθρο 154: Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων

Άρθρο 155: Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους

Άρθρο 156: Προσβολή της ουδετερότητας

 

Τέταρτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων

 

Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης

 

Άρθρο 157: Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης

Άρθρο 158: Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

Άρθρο 159: Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων

Άρθρο 159Α: Δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων

 

ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές

 

Άρθρο 161: Βία κατά εκλογέων

Άρθρο 162: Εξαπάτηση εκλογέων

Άρθρο 163: Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

Άρθρο 164: Νόθευση της εκλογής

Άρθρο 165: Δωροδοκία κατά τις εκλογές

Άρθρο 166: Διατάραξη της εκλογής

 

Πέμπτο Κεφάλαιο: Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας

 

Άρθρο 167: Αντίσταση

Άρθρο 168: Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας

Άρθρο 169: Απείθεια

Άρθρο 172: Ελευθέρωση φυλακισμένου

Άρθρο 173: Απόδραση κρατουμένου

Άρθρο 173Α: Παραβίαση περιορισμού κατ' οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 174: Στάση κρατουμένων

Άρθρο 175: Αντιποίηση

Άρθρο 177: Παραβίαση κατάσχεσης

Άρθρο 178: Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

Άρθρο 181: Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους

Άρθρο 182: Παραβίαση περιορισμών διαμονής

Άρθρο 182Α

 

Έκτο Κεφάλαιο: Επιβουλή της δημόσιας τάξης

 

Άρθρο 183: Διέγερση

Άρθρο 185

Άρθρο 186: Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος

Άρθρο 187: Εγκληματική οργάνωση

Άρθρο 187A: Τρομοκρατικές πράξεις

Άρθρο 187Β: Μέτρα επιείκειας

Άρθρο 189: Διατάραξη της κοινής ειρήνης

Άρθρο 190: Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών

Άρθρο 192

Άρθρο 193: Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης

Άρθρο 195: Κατάρτιση ένοπλης ομάδας

 

Έβδομο Κεφάλαιο: Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης

 

Άρθρο 198: Κακόβουλη βλασφημία

Άρθρο 199: Καθύβριση θρησκευμάτων

Άρθρο 200: Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

Άρθρο 201: Περιύβριση νεκρών

 

Όγδοο Κεφάλαιο: Εγκλήματα που υπάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση

 

Ένατο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα

 

Άρθρο 207: Παραχάραξη

Άρθρο 208: Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων

Άρθρο 208Α

Άρθρο 209: Κιβδηλεία

Άρθρο 211: Προπαρασκευαστικές πράξεις

Άρθρο 215: Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών

 

Δέκατο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

 

Άρθρο 216: Πλαστογραφία

Άρθρο 217: Πλαστογραφία πιστοποιητικών

Άρθρο 218: Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων

Άρθρο 220: Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

Άρθρο 221: Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

Άρθρο 222: Υπεξαγωγή εγγράφων

 

Ενδέκατο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης

 

Άρθρο 224: Ψευδορκία

Άρθρο 225: Ψευδής ανωμοτί κατάθεση

Άρθρο 226: Ψευδορκία κ.λ.π. πραγματογνώμονα και διερμηνέα

Άρθρο 227

Άρθρο 228: Παραπλάνηση σε ψευδορκία

Άρθρο 229: Ψευδής καταμήνυση

Άρθρο 230

Άρθρο 234: Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων

 

Δωδέκατο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία

 

Άρθρο 235: Δωροληψία υπαλλήλου

Άρθρο 236: Δωροδοκία υπαλλήλου

Άρθρο 237: Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 237Α: Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες

Άρθρο 237Β: Δωροληψία και Δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα

Άρθρο 238: Δήμευση

Άρθρο 239: Κατάχρηση εξουσίας

Άρθρο 241: Παραβίαση οικιακού ασύλου

Άρθρο 242: Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λ.π.

Άρθρο 243: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

Άρθρο 244: Καταπίεση

Άρθρο 245

Άρθρο 246

Άρθρο 248: Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων

Άρθρο 249: Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων

Άρθρο 250: Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων

Άρθρο 251: Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου

Άρθρο 252: Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου

Άρθρο 253

Άρθρο 254: Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης

Άρθρο 255: Αθέμιτη συμμετοχή

Άρθρο 256: Απιστία σχετική με την υπηρεσία

Άρθρο 257: Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων

Άρθρο 258: Υπεξαίρεση στην υπηρεσία

Άρθρο 259: Παράβαση καθήκοντος

Άρθρο 260: Ανυποταξία σε πολιτική αρχή

Άρθρο 261: Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή

Άρθρο 262: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 263Α

Άρθρο 263Β: Μέτρα προστασίας και επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς

 

Δέκατο Τρίτο Κεφάλαιο: Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

 

Άρθρο 264: Εμπρησμός

Άρθρο 265: Εμπρησμός σε δάση

Άρθρο 266: Εμπρησμός από αμέλεια

Άρθρο 267

Άρθρο 268: Πλημμύρα

Άρθρο 269

Άρθρο 270: Έκρηξη

Άρθρο 271

Άρθρο 272: Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες

Άρθρο 273: Κοινώς επικίνδυνη βλάβη

Άρθρο 274

Άρθρο 275: Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 276

Άρθρο 277: Πρόκληση ναυαγίου

Άρθρο 278

Άρθρο 279: Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων

Άρθρο 280

Άρθρο 281: Νοθεία τροφίμων

Άρθρο 282: Δηλητηρίαση της νομής των ζώων

Άρθρο 283: Διάδοση ασθένειας ζώων

Άρθρο 284: Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

Άρθρο 285: Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών

Άρθρο 286: Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής

Άρθρο 288: Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας

Άρθρο 289: Γενική διάταξη

 

Δέκατο Τέταρτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών

 

Άρθρο 290: Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων

Άρθρο 291: Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών

Άρθρο 292: Παρακώλυση συγκοινωνιών

Άρθρο 292Α: Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών

Άρθρο 292Β: Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

Άρθρο 292Γ

Άρθρο 298: Γενική διάταξη

 

Δέκατο Πέμπτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της ζωής

 

Άρθρο 299: Ανθρωποκτονία με πρόθεση

Άρθρο 302: Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Άρθρο 304: Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης

Άρθρο 306: Έκθεση

Άρθρο 307: Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής

 

Δέκατο Έκτο Κεφάλαιο: Σωματικές βλάβες

 

Άρθρο 308: Απλή σωματική βλάβη

Άρθρο 308Α: Απρόκλητη σωματική βλάβη

Άρθρο 309: Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Άρθρο 310: Βαριά σωματική βλάβη

Άρθρο 311: Θανατηφόρα βλάβη

Άρθρο 312: Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά

Άρθρο 313: Συμπλοκή

Άρθρο 314: Σωματική βλάβη από αμέλεια

Άρθρο 315: Έγκληση

Άρθρο 315Α

Άρθρο 315Β

 

Δέκατο Έβδομο Κεφάλαιο: Μονομαχία

 

Άρθρο 316: Πρόσκληση σε μονομαχία

Άρθρο 317: Μονομαχία

Άρθρο 318: Μονομαχία που αποκλείει τον κίνδυνο ζωής

Άρθρο 319: Τιμωρία συνεργών

Άρθρο 320: Διέγερση σε μονομαχία

Άρθρο 321: Δημοσιεύματα σχετικά με μονομαχίες

 

Δέκατο Όγδοο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας

 

Άρθρο 322: Αρπαγή

Άρθρο 323: Εμπόριο δούλων

Άρθρο 323A: Εμπορία ανθρώπων

Άρθρο 323Β: Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός)

Άρθρο 324: Αρπαγή ανηλίκων

Άρθρο 325: Παράνομη κατακράτηση

Άρθρο 326: Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα

Άρθρο 327: Ακούσια απαγωγή

Άρθρο 330: Παράνομη βία

Άρθρο 331: Αυτοδικία

Άρθρο 333: Απειλή

Άρθρο 334: Διατάραξη οικιακής ειρήνης

 

Δέκατο Ένατο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης γενετήσιας ζωής

 

Άρθρο 336: Βιασμός

Άρθρο 337: Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

Άρθρο 338: Κατάχρηση σε ασέλγεια

Άρθρο 339: Αποπλάνηση παιδιών

Άρθρο 341: Απατηλή επίτευξη συνουσίας

Άρθρο 342: Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια

Άρθρο 343: Ασέλγεια με Κατάχρηση εξουσίας

Άρθρο 344: Έγκληση

Άρθρο 345: Αιμομιξία

Άρθρο 346: Ασέλγεια μεταξύ συγγενών

Άρθρο 347: Ασέλγεια παρά φύση

Άρθρο 348: Διευκόλυνση ακολασίας άλλων

Άρθρο 348Α: Πορνογραφία ανηλίκων

Άρθρο 348Β: Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

Άρθρο 348Γ: Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων

Άρθρο 349: Μαστροπεία

Άρθρο 350: Εκμετάλλευση πόρνης

Άρθρο 351: Σωματεμπορία

Άρθρο 351A: Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής

Άρθρο 352: Μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 352Α: Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Άρθρο 352Β: Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος

Άρθρο 353: Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις

 

Εικοστό Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια

 

Άρθρο 358: Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία

Άρθρο 359: Εγκατάλειψη εγκύου

Άρθρο 360: Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

 

Εικοστό Πρώτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της τιμής

 

Άρθρο 361: Εξύβριση

Άρθρο 361Α: Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση

Άρθρο 361Β

Άρθρο 362: Δυσφήμηση

Άρθρο 363: Συκοφαντική Δυσφήμηση

Άρθρο 364: Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 365: Προσβολή της μνήμης του νεκρού

Άρθρο 367

Άρθρο 368: Έγκληση

 

Εικοστό Δεύτερο Κεφάλαιο: Παραβίαση απορρήτων

 

Άρθρο 370Α: Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας

Άρθρο 370Β

Άρθρο 370Γ: Παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα

Άρθρο 370Δ

Άρθρο 370Ε

Άρθρο 371: Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας

 

Εικοστό Τρίτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

 

Άρθρο 372: Κλοπή

Άρθρο 373

Άρθρο 374: Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής

Άρθρο 374Α: Κλοπή χρήσης

Άρθρο 375: Υπεξαίρεση

Άρθρο 376: Παρασιώπηση ανεύρεσης

Άρθρο 377: Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας

Άρθρο 378: Υφαιρέσεις

Άρθρο 379: Απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος

Άρθρο 380: Ληστεία

Άρθρο 381: Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Άρθρο 381Α: Φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων

Άρθρο 381Β

Άρθρο 382: Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς

Άρθρο 383: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 384: Ικανοποίηση του παθόντος

Άρθρο 384Α: Καταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα

 

Εικοστό Τέταρτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων

 

Άρθρο 385: Εκβίαση

Άρθρο 386: Απάτη

Άρθρο 386Α: Απάτη με υπολογιστή

Άρθρο 387: Απάτη ευτελούς αξίας

Άρθρο 388: Απάτη σχετική με τις ασφάλειες

Άρθρο 389: Απατηλή πρόκληση βλάβης

Άρθρο 390: Απιστία

Άρθρο 391: Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου

Άρθρο 392: Δόλια αποδοχή παροχών

Άρθρο 393: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 394: Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Άρθρο 394Α: Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Άρθρο 395

Άρθρο 397: Καταδολίευση δανειστών

Άρθρο 398: Χρεοκοπία

Άρθρο 399: Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος

Άρθρο 400: Παράνομη αλιεία

Άρθρο 402: Γενική διάταξη

Άρθρο 403: Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη

Άρθρο 404: Τοκογλυφία

Άρθρο 405: Αισχροκέρδεια

Άρθρο 406: Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις

Άρθρο 406Α: Ικανοποίηση του παθόντος

 

Εικοστό Πέμπτο Κεφάλαιο: Επαιτεία και αλητεία

 

Άρθρο 407: Επαιτεία

Άρθρο 408: Αλητεία

 

Εικοστό Έκτο Κεφάλαιο: Πταίσματα

 

Άρθρο 414: Παράνομη άσκηση επαγγέλματος

Άρθρο 417: Διατάραξη ησυχίας

Άρθρο 430: Παράβαση διατάξεων για την πρόληψη πλημμυρών

Άρθρο 431: Διατάραξη κυκλοφορίας

Άρθρο 432: Παράνομη παρασκευή και παροχή εκρηκτικών υλών

Άρθρο 433: Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά

Άρθρο 434: Παράβαση οικοδομικών διατάξεων

Άρθρο 438: Παραλείψεις σχετικές με τη φύλαξη πηγαδιών κ.λ.π.

Άρθρο 452: Άρνηση αποδοχής νομισμάτων

 

Εικοστό Έβδομο Κεφάλαιο: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 458: Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων

Άρθρο 458Α: Παραβάσεις κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 459: Παράβαση αστυνομικών διατάξεων

 

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 473: Κατάργηση ειδικών ποινικών διατάξεων

 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 23-05-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.