Νόμος 3149/03 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ενιαία οργάνωση Δημοτικών και άλλων Βιβλιοθηκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, μπορεί οι δημοτικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες που εναρμονίζονται προς τις διατάξεις του ΚΑ.Λ.ΒΙΒ. να συμμετέχουν στο Δίκτυο Βιβλιοθηκών και να έχουν παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικές ή άλλες διευκολύνσεις που παρέχονται στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες και ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα των παροχών και διευκολύνσεων, αυτά που θα προκύψουν στο πλαίσιο της ενιαίας αυτής οργάνωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να εφαρμοσθούν αναλόγως και για βιβλιοθήκες άλλων εν γένει νομικών προσώπων. Στην περίπτωση αυτή συμπράττει και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός και αν δεν υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα, το οικείο ανώτατο διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.