Νόμος 3153/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 2638/1998


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2638/1998 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ανώτατο όριο ηλικίας για το προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ορίζεται το εξηκοστό τέταρτο έτος.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η προκήρυξη για την πρόσληψη και η πρόσληψη εκπαιδευτικών συνεργατών γίνεται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής προς το Συμβούλιο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και πρόταση του τελευταίου προς τον Υπουργό.}

 

3. Η περίπτωση Α. α) 3) της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξης σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Radio Electronic Officer (ΑΕΟ).}

 

4. Η περίπτωση Β. α) 2) της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2) Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Β' τάξης.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του νόμου 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{7. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, των οποίων έληξε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μπορούν να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση που αντιστοιχεί σε πέντε ώρες συνολικά για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.