Νόμος 3153/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 2638/1998


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2638/1998 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού που έχουν ορισθεί Διευθυντές Σχολής για δύο συνεχόμενες θητείες δεν μπορούν να προταθούν για τη θέση αυτή στην αμέσως επόμενη θητεία, εκτός εάν στη Σχολή υπηρετεί μόνο ένα τακτικό μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 2638/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού βαθμίδας Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προσωπικό των δύο αυτών βαθμίδων, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής μπορεί να ορίζεται μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού άλλης βαθμίδας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητή ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, για ένα ακαδημαϊκό έτος. Τη σχετική πρόταση μπορεί ο Διοικητής, να την αναπέμψει αιτιολογημένα μια φορά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.