Νόμος 3153/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Πιστοποίηση συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πιστοποίηση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, γίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 86 του ίδιου Κώδικα.

 

2. Ο τίτλος του άρθρου 76 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Προϋποθέσεις για την απόκτηση διπλώματος ή πτυχίου και πιστοποίηση της συνδρομής τους.}

 

3. Ο τίτλος του άρθρου 83 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Προϋποθέσεις και προσόντα για την απόκτηση άδειας ναυτικής ικανότητας και πιστοποίηση της συνδρομής τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.