Νόμος 3153/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αναγνώριση αλλοδαπών αποδεικτικών σπουδών και αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αποδεικτικά ναυτικών επαγγελματικών σπουδών του προσωπικού πλοίων του εμπορικού ναυτικού, που χορηγούνται από σχολές οι οποίες λειτουργούν σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον αναγνωρίζονται από αυτά, είναι, ισότιμα των αντίστοιχων ελληνικών.

 

2. Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και χορηγούνται σε πολίτες των Κρατών Μελών, είναι ισότιμα των αντίστοιχων ελληνικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.