Νόμος 3153/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διεύθυνση των σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπεύθυνος κατά νόμο για τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία των σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής τους.

 

2. Ο διευθυντής απαιτείται να έχει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ή είναι πλοίαρχος ή μηχανικός του εμπορικού ναυτικού Α' τάξης.

 

3. Ο διευθυντής ευθύνεται και για κάθε πράξη ή παράλειψη από την οποία δυσχεραίνεται η άρτια και ομαλή λειτουργία της σχολής, για την τήρηση του αρχείου, των βιβλίων, των στοιχείων, καθώς και για την έκδοση και υπογραφή των αποδεικτικών σπουδών που χορηγεί κάθε σχολή.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του διευθυντή των σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.