Νόμος 3153/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τήρηση Αρχείου και Βιβλίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις σχολές ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. τηρείται:

 

α) ατομικός φάκελος σπουδών και προόδου για κάθε εκπαιδευόμενο,

 

β) βιβλίο ημερήσιας παρουσίας των εκπαιδευομένων,

 

γ) ατομικός φάκελος προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού,

 

δ) μητρώο αποφοίτων κατά βαθμίδα και ειδικότητα.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου τήρησης των παραπάνω στοιχείων και η υποχρέωση παροχής εγγράφων στοιχείων στην εποπτεύουσα αρχή. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να ορίζονται και άλλα βιβλία ή στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τις σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.