Νόμος 3190/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 2323/1995 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 λαμβάνονται ύστερα από γνώμη της επιτροπής ή των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1, κατά περίπτωση.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2323/1995 μετά τις λέξεις χορηγούνται από τις Υπηρεσίες αυτές προστίθενται οι λέξεις ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 8 του άρθρου 1 που συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση των υπηρεσιών αυτών και προεδρεύεται από εκπρόσωπο αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.