Νόμος 3196/03

Ν3196/2003: Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3196/2003: Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 274/Α/2003), 02-12-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 6: Στελέχωση

Άρθρο 10: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 12: Βαθμοί και θέσεις

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 27: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 29: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 30: Θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας και εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων

Άρθρο 31: Σύσταση και καθορισμός σύνθεσης Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-11-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.