Νόμος 3200/55 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του αρμοδίου Υπουργού και των Υπουργών Συντονισμού και Εσωτερικών, συνιστώνται παρ' εκάστη Νομαρχία συμβούλια ή επιτροπές προς γνωμοδότηση ή απόφαση, εφ' ων αντικειμένων απαιτείται κατά νόμον τοιαύτη προς άσκηση υπό του Υπουργού των δυνάμει του παρόντος μεταβιβαζομένων εις τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων. Τα της συνθέσεως συγκροτήσεως και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας των κατά νόμον συμβουλίων ή επιτροπών τούτων καθορίζονται δια των Διαταγμάτων τούτων.

 

2. Δι' ομοίων Διαταγμάτων δύναται α) να ανασυνθέτονται τα κατά τις κείμενες διατάξεις παρ' εκάστην Νομαρχία συμβούλια και επιτροπές μεταβαλλόμενης και της αρμοδιότητος αυτών και β) να καθορίζονται και περιπτώσεις καθ' ας Νομάρχης αποφασίζει άνευ γνώμης ή αποφάσεως συμβουλίων ή επιτροπών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956 (ΦΕΚ 279/Α/1956).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.