Νόμος 3200/55 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομαρχιακό συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων των δύο τρίτων των μελών αυτού, οι δε αποφάσεις αυτού, δι' ας συντάσσονται πρακτικά υπογραφόμενα υπό του προέδρου και του γραμματέως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, εν ισοψηφία επικρατούσης της ψήφου του προέδρου.

 

2. Εις το συμβούλιον εισηγείται έκαστον των εκ δημοσίων λειτουργών μελών ως και οι προϊστάμενοι δημοσίων υπηρεσιών μη μέλη του συμβουλίου, οσάκις καλούνται, επί θεμάτων της αρμοδιότης των. Ο Νομάρχης δύναται ν' αναθέτει την εισήγηση θέματος τινός και εις Επιθεωρητή της οικείας υπηρεσίας, ότε ούτος μετέχει του συμβουλίου μετά ψήφου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.