Νόμος 3200/55 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρ' εκάστη Νομαρχία καθίσταται Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όστις ασκεί προληπτικό έλεγχο επί των εντελλόμενων υπό του Νομάρχου ως δευτερεύοντος διατάκτη, εξόδων του Κράτους, ως επίσης και τις λοιπές αρμοδιότητας των Επιτρόπων του Συνεδρίου παρά τις Γενικές Διοικήσεις κατά τις περί των Επιτρόπων τούτων διατάξεις, ων υπόλογος απέναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δια την εν γένει εκτέλεσιν των καθηκόντων του ως Επιτρόπου κατά τις αυτές διατάξεις.

 

2. Εις τον εν τη έδρα εκάστης Νομαρχίας Διευθυντή της Οικονομικής Εφορίας ή Οικονομικών Έφορο και εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας τούτου εις τον νόμιμο αναπληρωτή του ανατίθενται προσθέτως και τα καθήκοντα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ασκούμενα κατά τις περί Επιτρόπων Συνεδρίου παρά τις Γενικές Διοικήσεις διατάξεις.

 

3. Εις ην περίπτωσιν εν τη έδρα της Νομαρχίας λειτουργούν περισσότερους της μίας Οικονομικές Εφορίες, ο Οικονομικός Έφορος όστις ασκεί τα καθήκοντα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζεται υπό της ολομέλειας τούτου.

 

4. Τα Γραφεία των Επιτρόπων επιθεωρούνται κατόπιν εντολής του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπό Παρέδρου του Σώματος, οριζομένου υπ' αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.