Νόμος 3200/55 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργούνται οι Γενικές Διοικήσεις Βορείου Ελλάδος, Θράκης, Ηπείρου, Κρήτης και Δωδεκανήσου.

 

2. Ανασυνιστώνται οι Νομαρχίες Θεσσαλονίκης με έδρα την Θεσσαλονίκη, Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή, Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα και Χανίων με έδρα τα Χανιά.

 

3. Καθίσταται Νομαρχία Δωδεκανήσου περιλαμβάνουσα την Δωδεκάνησο με έδρα την πόλιν Ρόδον.

 

4. Εις εκάστην των κατά τις προηγούμενες παραγράφους Νομαρχιών διορίζεται Νομάρχης.

 

5. Οι νομοθετημένες θέσεις τακτικού και εκτάκτου προσωπικού αρμοδιότητος Α' γενικής Διευθύνσεως Υπουργείου Εσωτερικών, πλην των του Γενικού Διοικητού, Γενικού Γραμματέως και των του ιδιαιτέρου γραφείου του Γενικού Διοικητού, των καταργουμένων Γενικών Διοικήσεων καθίστανται θέσεις προσωπικού των δια των προηγουμένων παραγράφων συνιστωμένων Νομαρχιών, οι δε εις αυτές οργανικώς τοποθετημένοι κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος υπάλληλοι καταλαμβάνουν αντιστοίχως οργανικές θέσεις εν τη οικεία Νομαρχία. Η διάταξη του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2767/1954 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2500/1953 ισχύει και επί του προσωπικού των Νομαρχιών τούτων.

 

6. Οι νομοθετημένες θέσεις τακτικού και εκτάκτου προσωπικού υπηρεσιών αρμοδιότητος ετέρων Υπουργείων ανηκουσών εις τις καταργούμενες Γενικές Διοικήσεις δύναται δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος τη με πρόταση του αρμοδίου Υπουργού και των Υπουργών Συντονισμού και Εσωτερικών να ανακατανέμονται εις τις περιφερειακές Υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου. Παρεχομένου απράκτου του εξαμήνου, οι θέσεις αυτές θεωρούνται καταργημένες. Μέχρις εκδόσεως των Διαταγμάτων τούτων ο εν τη έδρα της καταργούμενης Γενικής Διοικήσεως Νομάρχης αναθέτει, εις το παρ' αυτή οργανικώς τοποθετημένο προσωπικόν την εκτέλεσιν υπηρεσίας εις έτερα ομοειδή εν τω νομό Υπηρεσία, διατάσσει δε την εις την οργανική του θέσιν επάνοδο του παρά τη αυτή Γενική Διοικήσει υπηρετούντος αποσπασμένου προσωπικού.

 

7. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2547/1953 περί διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος, καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.