Νόμος 3200/55 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκ των κειμένων νόμων ίδιες αρμοδιότητες του Γενικού Διοικητού ή του Γενικού Γραμματέως Γενικής Διοικήσεως ενασκούνται εφεξής, εφόσον δεν εμπίπτουν εις τις κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 εξαιρέσεις υπό του Νομάρχου εις ου την περιφέρεια υπάγεται το θέμα.

 

2. Τα παρά τις Γενικές Διοικήσεις συσταθέντα συμβούλια ή επιτροπές καταργούνται, όπου δε απαιτείται γνωμοδότησις ή αποφάσεις αυτών, δια την υπό των Νομαρχών άσκηση των κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμοδιοτήτων των, συνιστώνται συμβούλια ή επιτροπές, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 15.

 

3. Εις α συμβούλια ή επιτροπές εν τω νομό προβλέπεται υπό των κειμένων διατάξεων συμμετοχή Γενικού Διοικητού ή Γενικού Γραμματέως Γενικής Διοικήσεως, μετέχει τούτων εφεξής ο Νομάρχης της έδρας της καταργούμενης Γενικής Διοικήσεως.

 

4. Τα κατ' ειδικές διατάξεις εις τους υπαλλήλους των Γενικών Διοικήσεων ανατιθέμενα καθήκοντα εκτελούν υπάλληλοι εκ των εν τη έδρα της οικείας Νομαρχίας υπηρετούντων οριζόμενοι υπό του Νομάρχου.

 

5. Όπου στις διατάξεις α) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2407/1953 περί οργανώσεως και Διοικήσεως της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και β) του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2551/1953 περί συγχωνεύσεως της Επιτροπείας Ελευθέρας Ζώνης και του Λιμενικού Ταμείου Θεσσαλονίκης γίνεται μνεία του Υπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος νοείται ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.