Νόμος 3200/55 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Νομάρχης ως άμεσος αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης στο νομό και υπεύθυνος για τη άσκηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στην περιφέρειά του, διορίζεται δια βασιλικού διατάγματος εκδιδόμενου με πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών μετά απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Καθ' όμοιο τρόπο ενεργείται και η απόλυση αυτού εναποκείμενη στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια και ανεξέλεγκτη κρίση της Κυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3436/1955 (ΦΕΚ 314/Α/1955).

 

2. Τα άρθρα 1, 2 3 και 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2679/1953 περί Νομαρχών και Επάρχων καταργούνται, ή δε δια του άρθρου 9 του αυτού νομοθετικού διατάγματος προστεθείσα φράσις η ανωτέρους εις το άρθρον 23 του από [ΒΔ] 05-10-1949 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί Νομαρχών, Επάρχων, Νομαρχιών και Γραφείων Επάρχων απαλείφεται, εφαρμοζόμενης της παρούσης διατάξεως και επί των ήδη τυχόν υπηρετούντων ως Νομαρχών ανωτέρων υπαλλήλων.

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 111 (εδάφιον 6) και 112 (εδάφιον 2) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κυρωθέντος υπό του νόμου [Ν] 1493/1950 εφαρμόζονται και επί των Νομαρχών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.