Νόμος 3200/55 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος υπηρετούντες βαθμοί αρχειοφυλάκων μετονομάζονται εις γραφείς επί τω ον κέκτηνται βαθμό της μεταξύ αυτών και των ομοιοβάθμων των γραφέων αρχαιότητος κανονιζόμενης αναλόγως των ετών υπηρεσίας εκάστου δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών μετά σύμφωνον γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 864/1960 (ΦΕΚ 211/Α/1960).

 

2. Παρ' εκάστη Νομαρχία υπηρετεί ανά εις αρχειοφύλαξ επί βαθμό 6ο ή 5ο ή 4ο εις δε την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου υπηρετούν δύο αρχειοφύλακες επί βαθμό 5ο ή 4ο. Η πλήρωσις των κενών ή κενούμενων θέσεων των μεν αρχειοφυλάκων επί βαθμό 6ο ενεργείται ή δια προαγωγής γραφέων επί βαθμό 7ο ή δια τοποθετήσεως γραφέων επί βαθμό 6ο, των δε αρχειοφυλάκων επί βαθμό 5ο διά προαγωγής είτε αρχειοφυλάκων επί βαθμό 6ο γραφέων επί βαθμό 6ο. Η κατά τα άνω πλήρωσις των θέσεων ενεργείται κατ' εκλογήν, και μετά σύμφωνον γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 864/1960 (ΦΕΚ 211/Α/1960).

 

3. Καθίστανται ενιαίες οργανικώς, κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, οι θέσεις των Γραμματέων και Εισηγητών, επί βαθμό 8ο ή 7ο ή 6ο Α' Κατηγορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 864/1960 (ΦΕΚ 211/Α/1960).

 

4. Δια βασιλικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών κατανέμονται οι ανωτέρω οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού εν έκαστο κλάδο και εν έκαστο βαθμό παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, Νομαρχίες, Γραφεία Επάρχων, Αρχειοφυλακεία και Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 864/1960 (ΦΕΚ 211/Α/1960).

 

5. Οι οδηγοί αυτοκινήτων των Νομαρχών λαμβάνουν τις αποδοχές κ.λ.π. οδηγών αυτοκινήτων Υπουργών, μη ισχύοντος ως προς την πρόσληψη αυτών περιορισμού ανωτάτου ορίου ηλικίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.