Νόμος 3200/55 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά το πρώτον έτος από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου οι κενές ή κενούμενες ή δυνάμει τούτου συνιστώμενες θέσεις του στο άρθρο 30 προσωπικού πληρούνται α) των υπαλλήλων Α' Κατηγορίας επί βαθμό 5ο έως και 2ο διά προαγωγής ενεργούμενης κατά πρώτον λόγον κατ' απόλυτον εκλογήν, εάν όμως δεν υπάρχουν κατ' απόλυτον εκλογήν, προακτέοι, κατ' εκλογήν, μετά σύμφωνον γνώμη του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου κρίνοντος κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 1811/1951 και β) των υπαλλήλων Α κατηγορίας επί βαθμό 8ο και Β κατηγορίας (γραφέων και δακτυλογράφων) επί βαθμό 11ο κατόπιν διαγωνισμού διενεργουμένου κατά τα δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών ορισθησόμενα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 22 και 23 του νόμου [Ν] 1811/1951 ως ταύτα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενεστέρως.

 

2. Εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος υπάλληλοι Α' κατηγορίας, επί βαθμό 8ο, αρμοδιότητες της Α' Γενικής Διευθύνσεως του Υπουργείου των Εσωτερικών συμπληρούντες συνολική τετραετή ευδόκιμον διοικητική υπηρεσία, προάγονται μετά γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου προσωπικού, εις τον 7ο βαθμών.

 

3. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2992/1954 περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών Γενικές Διοικήσεις, Νομαρχίας και Γραφεία Επάρχων του Κράτους ως και οι του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2576/1953 περί ιδρύσεως Υφυπουργείου Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υπουργικού Συμβουλίου κειμένων διατάξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.