Νόμος 3209/03 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όλες οι αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες μονάδες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας Πρόνοιας, τα νοσοκομεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, δύνανται να παρέχουν μεταξύ τους υπηρεσίες, με προγραμματική σύμβαση, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Στην προγραμματική σύμβαση καθορίζονται το περιεχόμενο του προγράμματος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, ο τρόπος ρύθμισης των οικονομικών θεμάτων, τα όργανα και η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Οι φορείς, που συμβάλλονται στις παραπάνω συμβάσεις, μπορεί να χρηματοδοτούνται για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τους προϋπολογισμούς τους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

Οι όροι της προγραμματικής σύμβασης, η κάλυψη του κόστους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.