Νόμος 3226/04

Ν3226/2004: Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3226/2004: Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 24/Α/2004), 04-02-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Δικαιούχοι νομικής βοήθειας

Άρθρο 3: Διορισμός δικηγόρου ή συνηγόρου νομικής βοήθειας

 

Κεφάλαιο Β: Νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις

 

Άρθρο 6: Δικαιούχος νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις

Άρθρο 7: Διαδικασία παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις - Διορισμός συνηγόρου

 

Κεφάλαιο Γ: Νομική βοήθεια σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο νομικής βοήθειας

Άρθρο 10: Ειδικές διατάξεις για διασυνοριακές διαφορές

Άρθρο 11: Διαβίβαση αιτήσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Εκκαθάριση και είσπραξη των εξόδων

 

Άρθρο 12: Εκκαθάριση

Άρθρο 13: Πόροι για την παροχή νομικής βοήθειας

Άρθρο 14: Αποζημίωση δικηγόρων υπηρεσίας και άλλων προσώπων

Άρθρο 15: Μη έκδοση γραμματίου προείσπραξης επί καταβολής αποζημιώσεως

Άρθρο 16: Τελικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ε: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 17

Άρθρο 19

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-02-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.