Νόμος 3226/04 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 52 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του νόμου 2623/1998, προστίθεται στοιχείο ι)α' ως εξής:

 

{ι)α) Οι Επιμελητές Ανηλίκων με βαθμό Α' και Β' των Δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας και οι υπάλληλοι με βαθμό Α' και Β' της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/2003 προστίθεται στοιχείο ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ) Οι Επιμελητές Ανηλίκων με βαθμό Α' και Β' των Δικαστηρίων Ανηλίκων της χώρας και οι υπάλληλοι με βαθμό Α' και Β' της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.}

 

3. Το στοιχείο β' της παραγράφου 6 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ονομαστικούς καταλόγους όλων των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α' έως και γ', ε', στ', θ' έως και ι)α' και ι)γ'.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.