Νόμος 3227/04 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ιδιωτικά γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται να συνιστούν ως αυτοαπασχολούμενοι Ιδιωτικά Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΓΣΥΕΠ). Για τη σύσταση και λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ).

 

2. Για την άδεια σύστασης και λειτουργίας των ιδιωτικών γραφείων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού απαιτείται το φυσικό πρόσωπο να διαθέτει βεβαίωση πιστοποίησης, την οποία χορηγεί το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα φυσικά πρόσωπα που συνιστούν ιδιωτικά γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 41 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.