Νόμος 3227/04 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιτρέπεται να συνιστούν και να λειτουργούν Ιδιωτικά Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΚΕΣΥΕΠ).

 

2. Για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

3. Τα Ιδιωτικά Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες Συμβουλευτικής και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιτρέπεται να λειτουργούν και ως Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας (ΙΓΣΕ), εφόσον λάβουν την άδεια που προβλέπεται από το νόμο 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998).

 

4. Για τη χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ελάχιστες προϋποθέσεις είναι:

 

α) δύο πρόσωπα πιστοποιημένα από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό,

 

β) αυτοτελής επαγγελματικός χώρος τουλάχιστον 75 m2, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α/1996),

 

γ) τεχνολογικός εξοπλισμός,

 

δ) καταβολή παραβόλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 41 του άρθρου 30 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.