Νόμος 3227/04 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση μπορεί να παραταθεί περαιτέρω η προθεσμία: α) μέχρι είκοσι ημέρες, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο προσωρινός κτηματολογικός πίνακας, β) μέχρι ένα μήνα μετά την έκδοση απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου επί των ανακοπών κατά της απόφασης αναγνώρισης.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 39 του νόμου 3130/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προθεσμία της ανακοπής ορίζεται σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση της αναγνωριστικής απόφασης της επιτροπής, σύμφωνα μετά οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 9 του παρόντος, και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 39 του νόμου 3130/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, ορίζεται το μέρος των αποζημιώσεων που καταβάλλεται με βάση τον προσωρινό κτηματολογικό πίνακα.

 

Η καταβολή γίνεται στην περίπτωση αυτή με βάση προσωρινό κτηματολογικό πίνακα που συντάσσει η Επιτροπή, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που αναγνωρίζουν χωρίς επιφύλαξη την απόφαση αναγνώρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 9 του παρόντος, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ανακοπών και δεν έχουν ασκηθεί κατά της απόφασης αναγνώρισης ανακοπές, με τις οποίες αμφισβητείται το δικαίωμά τους από ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους των αναγνωρισθέντων με την απόφαση 300/1954 ιδιοκτητών και από ανακόπτοντες οι οποίοι ρητώς αναγνωρίζουν το συν-ιδιόκτητο χαρακτήρα της εκτάσεως που απαλλοτριώθηκε.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.