Νόμος 3227/04 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κυρώσεις Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) και η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από 1.000 € μέχρι 30.000 €.}}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.