Νόμος 3144/03

Ν3144/2003: Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3144/2003: Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 111/Α/2003), 08-05-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Προαγωγή κοινωνικού διαλόγου

 

Άρθρο 1: Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης

Άρθρο 2: Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας

Άρθρο 3: Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 5: Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης - Κυρώσεις παράνομης λειτουργίας

 

Κεφάλαιο Β: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 7: Κύρωση διατάξεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Άρθρο 8: Προστασία Ατομικών Δεδομένων των εργαζομένων

Άρθρο 9: Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων

Άρθρο 11: Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 12: Θέματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 13: Εκπαιδευτικοί Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 14: Τροποποίηση Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998)

Άρθρο 15: Ειδική επιδότηση ανεργίας

Άρθρο 16: Συγκρότηση επιτροπών

Άρθρο 17: Θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-05-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.