Νόμος 3232/04 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Συμπλήρωση του άρθρου 123 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002), προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως ακολούθως:

 

{Η υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος παρέχεται επίσης από γενικά η ειδικά κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή άλλα ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα με το Δημόσιο και από ιδιώτες ιατρούς, συμβεβλημένους με το Δημόσιο, καθώς και με αποστολή στην αλλοδαπή σε ειδικές περιπτώσεις. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.