Νόμος 3232/04

Ν3232/2004: Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3232/2004: Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 48/Α/2004), 12-02-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

Άρθρο 2: Συμμετοχή των οργανισμών στη δαπάνη συνταξιοδότησης

Άρθρο 3: Πίνακες Αναλογιστικών Συντελεστών

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων ατόμων με αναπηρίες

Άρθρο 7: Υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού Υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων - Πόροι

Άρθρο 8: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις φορέων κύριας ασφάλισης μισθωτών

 

Άρθρο 9: Βελτίωση συστήματος Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Άρθρο 10: Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Άρθρο 11: Βελτίωση πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 13: Ειδικές ρυθμίσεις φορέων μισθωτών

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις ασφαλισμένων ταμείων τύπου

Άρθρο 15: Λοιπές διατάξεις μισθωτών

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις για τους αυτοαπασχολούμενους

 

Άρθρο 16: Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 17: Διατάξεις φορέων ελευθέρων επαγγελματιών

Άρθρο 18: Διατάξεις φορέων ανεξάρτητα απασχολουμένων

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις φορέων υγείας

 

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις φορέων ασθένειας

 

Κεφάλαιο Ε: Διατάξεις πρόσθετης ασφάλισης

 

Άρθρο 20: Επικουρικά ταμεία - Ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Άρθρο 21: Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων

 

Κεφάλαιο ΣΤ

 

Άρθρο 24: Οργάνωση τομέα υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 25: Ιατροί και οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 26: Προσωπικός ιατρός Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 27: Ασφαλιστικά θέματα ιατρών και οδοντιάτρων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών - Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 28: Θέματα προσωπικού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και αναδιάρθρωση θέσεων προσωπικού

Άρθρο 29: Διατάξεις Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 30: Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 32: Οργανωτικές και διοικητικές διατάξεις

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Συμπλήρωση του άρθρου 123 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-02-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.