Νόμος 3250/04

Ν3250/2004: Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3250/2004: Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (ΦΕΚ 124/Α/2004), 07-07-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Φορείς μερικής απασχόλησης

Άρθρο 2: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

Άρθρο 3: Υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα

Άρθρο 4: Κοινωνικές ομάδες για την επιλογή υποψηφίων

Άρθρο 5: Επιτροπή έγκρισης μερικής απασχόλησης και κατανομής της χρηματοδότησης

Άρθρο 6: Διαδικασία πρόσληψης

Άρθρο 7: Χρηματοδότηση

Άρθρο 8: Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-07-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.