Νόμος 3250/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για το χρονικό διάστημα από 20-07-2004 έως 04-10-2004 με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται:

 

α) ολυμπιακό οδικό δίκτυο, το οποίο διατίθεται για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των μελών της ολυμπιακής οικογένειας και γενικότερα για δραστηριότητες που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες,

 

β) λωρίδες κυκλοφορίας ή οδοί στις οποίες κυκλοφορούν αποκλειστικά οχήματα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και διαθέτουν ειδική άδεια (διαπιστευμένα οχήματα) από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ανώνυμη Εταιρεία και τα οχήματα άμεσης ανάγκης,

 

γ) ζώνες ελεγχόμενης εισόδου και κυκλοφορίας (ΖΕΕΚ) σε περιοχές που γειτνιάζουν άμεσα με ολυμπιακές εγκαταστάσεις στις οποίες επιτρέπεται η είσοδος και κυκλοφορία οχημάτων μετά από ειδική άδεια και ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης (ΖΕΣ) γύρω από ολυμπιακές εγκαταστάσεις στις οποίες επιτρέπεται η στάση και στάθμευση μόνο στους μόνιμους κατοίκους και εργαζομένους στην περιοχή μετά από ειδική άδεια και

 

δ) οι δημόσιοι χώροι στους οποίους διεξάγονται αγωνίσματα δρόμου.

 

Στην απόφαση καθορίζεται επίσης ο ακριβής χρόνος ισχύος των παραπάνω ρυθμίσεων, το είδος των οχημάτων για τα οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία, στάση και στάθμευση, ο φορέας που χορηγεί τη σχετική άδεια, ο τρόπος πρόσβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω αποφάσεων τιμωρείται για μεν τη στάθμευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999)), για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας με πρόστιμο 156,50 ευρώ.

 

Επιπλέον στους παραβάτες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων για στάθμευση σε συγκεκριμένο σημείο ή άμεση έξοδο από την απαγορευμένη περιοχή επιβάλλεται φυλάκιση μέχρις ενός έτους.

 

2. Κατά το χρονικό διάστημα από 20-07-2004 έως 04-10-2004 στους νομούς όπου τελούνται οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες, καθώς και σε σημεία εισόδου της Χώρας, σε λιμένες και αερολιμένες, τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μέτρα που αφορούν την προσωρινή κατάληψη του οδοστρώματος με ειδικές διαμορφώσεις, καθώς και κάθε συναφές προς τα παραπάνω μέτρα λαμβάνονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθυντών ή Διευθυντών Τροχαίας ή Λιμεναρχών κατά περίπτωση, ύστερα από μελέτη της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Ειδικά για τα μέτρα που αφορούν το ολυμπιακό οδικό δίκτυο η παραπάνω μελέτη εκπονείται ή εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή την οικεία Περιφέρεια ή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, κατά λόγο αρμοδιότητας.

 

3. Η λήψη των μέτρων των παραγράφων 1 και 2 γνωστοποιείται στους Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ή στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, κατά περίπτωση, εφόσον από αυτά επηρεάζονται οι υπηρεσίες μέσων μαζικής μεταφοράς στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

 

4. Ομοίως, κατά το χρονικό διάστημα από 20-07-2004 έως 04-10-2004 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

 

α. Τα μέτρα που αφορούν την κυκλοφορία μέσων μαζικής μεταφοράς και την εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων, όπως τοποθέτηση κινητών εμποδίων και κατάληψη οδοστρώματος, σε σταθμούς των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών Πειραιώς, του Αττικού Μετρό, του προαστιακού σιδηροδρόμου, του τροχιοδρόμου (τραμ) και σε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων, χώρους προσωρινής παραμονής λεωφορείων κατά μήκος του οδικού δικτύου, αφετηρίες, τέρματα και στάσεις ολυμπιακών γραμμών, καθώς και κατά μήκος της διαδρομής αυτών, λαμβάνονται με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή Τροχαίας, ύστερα από μελέτη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών για τις περιοχές αρμοδιότητός του.

 

β. Για την απομάκρυνση κυκλοφοριακών εμποδίων στο ολυμπιακό οδικό δίκτυο που οφείλονται σε ανατροπή ή ακινητοποίηση οχημάτων, καθώς και μεταφερόμενων υλικών ή ουσιών επικίνδυνων για την κυκλοφορία, στις περιπτώσεις που δεν μπορούν οι χρήστες των οδών να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιλαμβάνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Τροχαίας ή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, εφόσον διαθέτουν τα αναγκαία τεχνικά μέσα. Η Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επιλαμβάνεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από μελέτη της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και κοινή πρόταση των φορέων αυτών, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η προσωρινή λειτουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων ιδίως για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στην απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης, τα λαμβανόμενα μέτρα προστασίας και πυρασφάλειας, οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας και σήμανσης και ο χρόνος λειτουργίας του χώρου.

 

δ. Από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών αποφασίζεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμαρχείων, εποπτειών, χώρων αναμονής και κυλικείων για την εξυπηρέτηση των επιβατών και του προσωπικού κίνησης και χώρων πληροφόρησης του κοινού. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας συνδέουν τις εγκαταστάσεις αυτές με τα αντίστοιχα δίκτυα.

 

ε. Στα γήπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων και Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς στις περιοχές Άνω Λιοσίων και Ρουφ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών περιτοίχισης, περιμετρικού φωτισμού, ασφαλτόστρωσης και ανεφοδιασμού οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών οχημάτων που ανήκουν στους παραπάνω φορείς.

 

5. Αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των ασφαλτοτάπητων του ολυμπιακού οδικού δικτύου και των οδών διεξαγωγής αγωνισμάτων δρόμου ορίζεται μέχρι 04-10-2004 η Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Ως προς την επισήμανση επικίνδυνων σημείων και βλαβών εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2)β του άρθρου 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/1991 (ΦΕΚ 58/Α/1991). Απαγορεύεται μέχρι 04-10-2004 η εκτέλεση εργασιών τομής και εκσκαφής και πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο ολυμπιακό οδικό δίκτυο, καθώς και η εναπόθεση σε αυτό οικοδομικών υλικών ή κάδων αποκομιδής οικοδομικών υλικών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ολοκλήρωσης των ολυμπιακών έργων. Κατ' εξαίρεση και μετά από σχετική άδεια της παραπάνω Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επιτρέπεται η επισκευή βλαβών σε δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Η άδεια θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία Τροχαίας. Οι Οργανισμοί κοινής ωφέλειας οφείλουν να τηρούν σε επιφυλακή τα κατάλληλα συνεργεία για την άμεση αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυά τους στο ολυμπιακό οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία συντήρησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των οποίων τα δίκτυα διέρχονται από το ολυμπιακό οδικό δίκτυο.

 

6. Με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή Τροχαίας ή Αστυνομικού Διευθυντή επιβάλλονται περιορισμοί στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων και καθορίζεται το ωράριο ανεφοδιασμού των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων, ο οποίος γίνεται από φορτηγά αυτοκίνητα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων σε περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Αχαΐας και Ηλείας κατά το χρονικό διάστημα από 02-08-2004 έως 04-09-2004.

 

7. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων συνιστώνται και λειτουργούν προσωρινά για την υποστήριξη της διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων οι εξής επιχειρησιακοί φορείς, που συνεργάζονται άμεσα με το Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:

 

α. Επιχειρησιακός Φορέας Διαχείρισης Κυκλοφορίας που θα στελεχωθεί με προσωπικό που διατίθεται από το Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 και από τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του παραπάνω φορέα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β. Επιχειρησιακός Φορέας Συντήρησης Ολυμπιακού Οδικού Δικτύου, Οδικού Δικτύου εντός ζωνών ελεγχόμενης εισόδου και κυκλοφορίας και ελεγχόμενης στάθμευσης και λοιπών οδών που εξυπηρετούν την ομαλή τέλεση των Αγώνων, που θα στελεχωθεί με προσωπικό που διατίθεται από τη Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), την Ειδική Υπηρεσία Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ), τη Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας, τη Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων, τη Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και εκπροσώπους της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων και του Δήμου Αθηναίων.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του παραπάνω φορέα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

8. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων εκπονεί πρόγραμμα επικοινωνίας για την πληρέστερη ενημέρωση των οδηγών, πεζών και του επιβατικού κοινού κατά την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τους συγκοινωνιακούς φορείς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.