Νόμος 3259/04 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Αμοιβές πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπών προσώπων που καταβάλλονται από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αμοιβές που καταβάλλει εξ ελευθεριότητας η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία από 01-01-2004 κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της στους δικαιούχους του προγράμματος επιμόρφωσης STAGE, το οποίο καταρτίστηκε με την 33097/25-09-2003 (ΦΕΚ 1420/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση [Α] των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξαιρούνται από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος.

 

2. Τα ποσά φόρου εισοδήματος, που ήδη παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, θα της επιστραφούν από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εντός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

3. Η υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης στους ασκούμενους που τοποθετούνται από 01-01-2004 και μετά στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, στα πλαίσια του προγράμματος STAGE, βάσει της υπ' αριθμόν 33097/2003 κοινής υπουργικής απόφασης [Α], εξαντλείται στο μέρος της αποζημίωσης που καταβάλλεται και χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) και του άρθρου 18 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.