Νόμος 2874/00 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ασφάλιση κατά ατυχήματος των συμμετεχόντων σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Διενέργεια ελέγχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων, που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 20 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) και υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου παροχών ασθενείας σε είδος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), υπάγονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά του κινδύνου ατυχήματος. Ο υπολογισμός των καταβλητέων εισφορών γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997).

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{α) Η διαδικασία, τα όργανα, οι κατηγορίες, ο αριθμός, οι υπάλληλοι του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και η αποζημίωσή τους για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν την εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης και την υποστήριξη αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.