Νόμος 2874/00 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ίδρυση Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Β' Κύκλου Σπουδών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 6 του νόμου 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α/1998) τροποποιείται ως εξής: μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 2, η δε παράγραφος 2 αριθμείται ως 3:

 

{2. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να λειτουργεί και Β' κύκλος σπουδών στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.}

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως εκάστοτε ισχύει. Τα γνωστικά αντικείμενα που εξετάζονται κατά το διαγωνισμό, καθώς και η ύλη αυτών κατά ειδικότητες είναι ανάλογα προς τα ισχύοντα για την πρόσληψη εκπαιδευτικών των δημόσιων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων και καθορίζονται ειδικότερα με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Β' κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των δημόσιων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.