Νόμος 3259/04 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις για το Άλσος της Σχολής Ευελπίδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται επί των οδών που περικλείουν το Άλσος της Σχολής Ευελπίδων, να τοποθετούν προσωρινά τραπεζοκαθίσματα, καθώς και το αναγκαίο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, σε τμήμα του Άλσους που παραχωρήθηκε στο Δήμο Αθηναίων με την υπ' αριθμόν 91875/888/29-10-2001 κοινή απόφαση [Α] των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, υπό τους ακόλουθους όρους:

 

α) Η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και η εγκατάσταση του αναγκαίου ηλεκτροφωτισμού επιτρέπεται σε τμήμα του Άλσους συνολικού εμβαδού δύο (2) στρεμμάτων, όπως αυτό απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν 3172/2003 τοπογραφικό διάγραμμα του τμήματος τοπογραφικού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, το οποίο εγκρίθηκε την 23-07-2003, από τη Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας Αττικής, αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα από πρώτης Μαΐου έως τριακοστής Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 

β) Κατά την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού απαγορεύεται η κοπή, αποκλάδωση και τραυματισμός των δένδρων του Άλσους και η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης διέλευσης των επισκεπτών αυτού.

 

γ) Απαγορεύεται η δημιουργία οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής εγκατάστασης, πλην των παραπάνω, στο, κατά τα ανωτέρω, οριοθετημένο τμήμα του Άλσους.

 

δ) Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων, που χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο χώρο του Άλσους της Σχολής Ευελπίδων, οφείλουν να απομακρύνουν τα τραπεζοκαθίσματα και τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και να τον αποκαταστήσουν στην αρχική του μορφή, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε χρόνου, με δικές τους δαπάνες.

 

2. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.