Νόμος 3262/04 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 52 του νόμου 2725/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 παράγραφος 4 του νόμου 3057/2002, τροποποιείται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο, με διετή θητεία. Στη σύνθεση του οργάνου μετέχουν μέχρι οκτώ (8) μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συμπληρούμενης της συνθέσεως με μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Όλα τα ανωτέρω μέλη του Συμβουλίου είναι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με ειδικές γνώσεις, ιδίως οικονομικής, νομικής, τεχνικής και αθλητικής κατεύθυνσης. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικών φορέων, σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών κ.λ.π.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.